Skip to content
Narzędzia
Zwiększ czcionkę Zmiejsz czcionkę Domyślny wymiar czcionki default color blue color green color
Nawigacja:
Program Rozwoju Bibiotek Drukuj Poleć znajomemu
Program Rozwoju Bibliotek realizowany jest w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2009 - 2013. Program ten polega na:
 • przeszkoleniu bibliotekarzy,
 • wsparciu teleinformatycznym bibliotek,
 • wzmacnianiu całego systemu bibliotecznego.
Biblioteka Publiczna w Rynie uczestniczy w PRB jako biblioteka wiodąca. Naszymi bibliotekami partnerskimi są:
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie,
 • Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.
SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY

1) Od stycznia do czerwca 2010 r. w Ośrodku AZS Wilkasy odbywał się pięciomodułowy cykl szkoleń nt. planowania pracy biblioteki prowadzony przez Barbarę Szczerbinską, trenera Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL).
Barbara Szczerbińska - nasza trenerkaSzkolenie ISzkolenie ISzkolenie I
Szkolenie ISzkolenie ISzkolenie I

Szkolenie IISzkolenie IISzkolenie IISzkolenie II

Szkolenie IIISzkolenie IIISzkolenie IIISzkolenie III
W warsztatach biorą udział pracownicy Biblioteki Publicznej w Rynie wraz z:
 • pracownikiem Filii w Sterławkach Wielkich,
 • Ewą Büttner - przedstawicielem władz samorządowych,
 • Wandą Prokopowicz - przedstawicielem społeczności lokalnej,
 • kierownikami bibliotek partnerskich.
W naszej grupie szkoleniowej znalazły się: Biblioteka Publiczna w Mikołajkach (wiodąca) oraz jej biblioteki partnerskie (Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Miejska Biblioteka Publiczna w Pieniężnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach).

2) W kwietniu i w maju 2010 r. odbyły się szkolenie bibliotekarzy dotyczące obsługi pozyskanego sprzętu.
Szkolenie informatyczneSzkolenie informatyczne

3) Zaś od października 2010 r. do lutego 2011 r. odbywały się szkolenia specjalistyczne o następujących tematach:
 • Biblioteka - miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • Biblioteka - miejsce dla obywateli: e-administracja,
 • Biblioteka - przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą,
 • Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?,
 • Biblioteka - miejsce dla młodych,
 • Multimedia i nowoczesna komunikacja,
 • Biblioteka - miejsce promocji kultury,
 • Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych.
Szkolenie na temat: Biblioteka - miejsce dla młodychSzkolenie na temat: Biblioteka - miejsce dla młodych
   

"PODAJ DALEJ" - SZKOLENIE BIBLIOTEKARZY
W 2009 r. Biblioteka Publiczna w Rynie przystąpiła jako biblioteka wiodąca do Programu Rozwoju Bibliotek (PRB) realizowanego w Polsce w latach 2009-2013 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach PRB ryńscy bibliotekarze wzięli udział w cyklicznych szkoleniach nt. Planowanie pracy biblioteki oraz szkoleniach komputerowych i specjalistycznych. Zdobytą wiedzą byli zobowiązani podzielić się z bibliotekarzami z bibliotek partnerskich. W związku z tym w dniach 19 i 20 maja 2011 r. Biblioteka Publiczna w Rynie gościła bibliotekarzy z bibliotek partnerskich.
Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn, Józefem KarpińskimPrezentacja multimedialna ph. Biblioteka Publiczna w Rynie - miejsce aktywneOglądanie kronik Biblioteki Publicznej w RynieZwiedzanie z przewodnikiem pokrzyżackiego zameku
Zwiedzanie Izby Regionalnej przy Ryńskim Centrum KulturySzkolenie bibliotekarzySzkolenie bibliotekarzy
Byli to pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej (Filia w Stradunach i Filia w Woszczelach) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie (Filia w Pisanicy), a także Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach. Nasi goście nie tylko zdobyli nowe wiadomości, ale też mieli okazję spotkać się z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn, Józefem Karpińskim oraz z uczestniczkami szkolenia: Ewą Büttner (przedstawiciel władz samorządowych) i Wandą Prokopowicz (przedstawiciel społeczności lokalnej). Zapoznali się też z działalnością ryńskiej biblioteki na podstawie obejrzanej prezentacji multimedialnej ph. Biblioteka Publiczna w Rynie - miejsce aktywne, a także kronik bibliotecznych. Zwiedzili z przewodnikiem pokrzyżacki zamek, w którym obecnie miesi się Hotel "Zamek Ryn" i Izbę Regionalną przy Ryńskim Centrum Kultury. Nasze działania szkoleniowe zostały wsparte minigrantem w wysokości 1000 złotych prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii. Zaś w czerwcu zorganizowane zostało spotkanie z bibliotekami partnerskim w Internecie, podczas którego bibliotekarki porozumiewały się za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów: GG i Skype.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO BIBLIOTECE
Biblioteka w Rynie otrzymała:
 • urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania,
 • drukarkę z opcją druku A3,
 • laptop wraz z oprogramowaniem,
 •  projektor multimedialny,
 •  ekran,
 • aparat cyfrowy,
 • osprzęt sieciowy do stworzenia hot-spotu, czyli publicznego dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (wi-fi)
wszystko na sumę 11408,77 zł.
Filia w Sterławkach Wielkich otrzymała:
 • dwa zestawy komputerowe (komputery i monitory wraz z oprogramowaniem Windows 7 i MS Office 2007, systemem antywirusowym i szeregiem programów użytkowych),
 • urządzenie wielofunkcyjne służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania,
 • aparat cyfrowy
wszystko na sumę 6609,29 zł.

GMINNA KOALICJA NA RZECZ ROZWOJU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYNIE

Przystępując do PRB Biblioteka Publiczna w Rynie miała obowiązek zawiązać Gminną Koalicję na rzecz rozwoju funkcji środowiskowych biblioteki. Koalicja ta ma wspierać bibliotekę w realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w PRB.

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

W. B. Bołtryk deklamuje wierszePowitanie uczestników spotkania przez Marię Tuczyńską, Dyrektor BibliotekiWystąpienie Józefa Karpińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy RynZaproszeni goście
Zaproszeni gościePrezentacja pt. Gmina Ryn beneficjentem PRBPrezentacja nt.: Gminna Koalicja oraz Program GrantowyWernisaż Wakacje w Satyrze
Spotkanie założycielskie Koalicji w Bibliotece Publicznej w Rynie odbyło się 11 czerwca 2010 r. Zaproszono na nie 48 osób i przebiegało ono w następujący sposób:
 • Deklamacja wiersza "Kółko" Cypriana Kamila Norwida i "Piosenki ulicznej" Rafała Wojaczka przez aktora, rzeźbiarza, grafika, Wiesława Bartłomieja Bołtryka,
 • Powitanie gości przez Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie, Marię Tuczyńską,
 • Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Józefa Karpińskiego, 
 • Prezentacja „Gmina Ryn beneficjentem Programu Rozwoju Bibliotek" – Maria Tuczyńska, Alicja Dołgan,
 • Prezentacja nt.: Gminna Koalicja oraz Program Grantowy – Maciej Juchniewicz, animator PRB z Akademii Rozwoju Filantropii,
 • Wernisaż "Wakacje w satyrze" – kustosz wystawy Wiesław Bartłomiej Bołtryk,
 • Podpisywanie Deklaracji Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki Publicznej w Rynie.
Do Koalicji zapisało się 26 osób. Wśród nich są:
 • przedstawiciele władz samorządowych,
 • przedstawiciele instytucji kultury i oświaty działające na terenie gminy Ryn,
 • przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych,
 • lokalni liderzy,przedsiębiorcy lokalni,
 • Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki.
Koalicjanci wspólnie wybrali 3 obszary, które będą wiodące przy planowaniu pracy biblioteki na lata 2011 – 2013. Są to:
 • Biblioteka – miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • Biblioteka – miejsce promocji kultury,
 • Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać.
II SPOTKANIE GMINNEJ KOALICJI NA RZECZ ROZWOJU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYNIE

Dnia 13 września 2010 r. członkowie Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki Publicznej w Rynie spotkali się w Czytelni, aby zapoznać się z Planem Pracy Biblioteki na lata 2011-2013 przygotowanym przez bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Po przedstawieniu planu przez Dyrektor Biblioteki, Marię Tuczyńską, odbyła się dyskusja na jego temat. Uwagi członków Koalicji zostały uwzględnione w Planie. Uczestnicy spotkania zatwierdzili także projekt Deklaracji Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki Publicznej w Rynie. Deklaracja wkrótce zostanie wywieszona w Bibliotece.
Dyskusja nt. Planu Pracy BibliotekiWybór projektu DeklaracjiDyskusja nt. Planu Pracy BibliotekiDyskusja nt. Planu Pracy Biblioteki


III SPOTKANIE GMINNEJ KOALICJI NA RZECZ ROZWOJU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYNIE

W dniu 19 września 2011 r. w Czytelni odbyło się III spotkanie Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki Publicznej w Rynie. Dyrektor Biblioteki, Maria Tuczyńska złożyła sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Biblioteki na lata 2010-2013. Następnie dyskutowano na temat organizacji happeningu czytelniczego, którego celem byłoby ukazanie ryńskiemu społeczeństwu nowego wizerunku biblioteki. Happening ph. Biblioteka - miejsce aktywne postanowiono zorganizować 1 października 2011 r. Członkowie Koalicji postanowili czynnie włączyć się w jego organizację.
Spotkanie IIISpotkanie IIISpotkanie III
 

Programy, projekty

programy_WFOSiGW

Równać
szanse
BIBLIOTEKA+
o finansach w bibliotece
Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Orange
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Program DKK
Cała Polska Czyta Dzieciom
Biblioteka Narodowa
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim
Program IKONA
Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa

Współpraca: www.ryn.pl