Skip to content
Narzędzia
Zwiększ czcionkę Zmiejsz czcionkę Domyślny wymiar czcionki default color blue color green color
Nawigacja:
Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Drukuj Poleć znajomemu
W 2012 roku Biblioteka Publiczna w Rynie złożyła wniosek aplikacyjny do Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, który został pozytywnie rozpatrzony. Współpraca ryńskich bibliotekarek (Marii Tuczyńskiej i Krystyny Jowsa) ze wspomnianą Fundacją rozpoczęła się w styczniu 2013 r. Uczestniczyły one wówczas w szkoleniach: "Biblioteka na rynku pracy i elementy doradztwa zawodowego" oraz "Warsztaty kreatywności i projektowania działań biblioteki". Następnie pracownicy biblioteki napisali scenariusz działań dla osób poszukujących pracy bądź chcących tę pracę zmienić i pozyskali od fundacji grant w wysokości dwóch tysięcy złotych na jego realizację. Projekt, w których wzięło udział dziesięć pań zrealizowany został w czerwce i przebiegał następująco:
  • warsztaty z doradcą zawodowym  (20 godzin), umożliwiające odkrycie przez uczestników swojego potencjału w zakresie wiedzy i umiejętności. Zajęcia te miały za zadanie poznanie mocnych i słabych stron zawodowych i osobowościowych, a także wskazanie techniki skutecznej autoprezentacji z elementami przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i kontaktu z pracodawcami,
  • zapoznanie z serwisem www.praca-enter.pl pod kierunkiem bibliotekarzy (12 godzin), dzięki któremu można wzbogacić wiedzę w zakresie rynku pracy, a także zwiększyć świadomość swoich umiejętności, preferencji i możliwości w życiu zawodowym,
  • spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami: kosmetyczką , fryzjerką i farmaceutką  w celu uzyskania praktycznych wskazówek jak założyć i prowadzić własną działalność,
  • wizyta w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie połączona z warsztatem na temat "Autoprezentacja – kształtowanie wizerunku zawodowego", który poprowadziła doradca zawodowy (5 godzin),
  • spotkanie z dyrektorem generalnym Hotelu "Zamek Ryn", w celu odbycia próbnych rozmów kwalifikacyjnych.
Na jego zakończenie uczestniczki otrzymały certyfikat ukończenia szkolenia "O rynku pracy w bibliotece".
Warsztaty z doradcą zawodowymZapoznanie z serwisem praca-enter pod kierunkiem bibliotekarzySpotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami od lewej: kosmetyczka - Sylwia Dobrzyńska, fryzjerka - Bogusława Bujwid, farmaceutka - Lucyna MaruchaczUczestnicy projektu przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, w którym mieści się Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Warsztaty ph. 'Autoprezentacja – kształtowanie wizerunku zawodowego' w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w OlsztynieWarsztaty ph. 'Autoprezentacja – kształtowanie wizerunku zawodowego' w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w OlsztyniePróbna rozmowa kwalifikacyjnaPróbna rozmowa kwalifikacyjna
Uroczystość wręczenia certyfikatów Uroczystość wręczenia certyfikatówUroczystość wręczenia certyfikatów
Uroczystość wręczenia certyfikatów Uroczystość wręczenia certyfikatów

............................................................................................................................................................................................
Projekt "Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy"
prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
 
 

Programy, projekty

programy_WFOSiGW

Równać
szanse
BIBLIOTEKA+
o finansach w bibliotece
Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Orange
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Program DKK
Cała Polska Czyta Dzieciom
Biblioteka Narodowa
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim
Program IKONA
Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa

Współpraca: www.ryn.pl