W sobotni wieczór 14 września mieszkańcy Rynu mieli okazję obejrzeć widowisko plenerowe pt. "Płomienie miłości" w reżyserii Zbigniewa Waszkielewicza w amfiteatrze nad Jeziorem Ryńskim. W widowisku udział wzięli: Agnieszka Panasiuk - fortepian, Paweł Panasiuk - wiolonczela, Teatr IOTA, Kętrzyński Teatr Czarno-Biała Strefa Tańca, Katarzyna Waraksa - vocal, mieszkańcy Rynu: Beata Lenczewska, Teresa Piątek, Zenon Prokopowicz z programem "Leśmian". Nad choreografią spektaklu czuwał Piotr Frąckiewicz, a nad dźwiękiem i światłem Andrzej Kowal. Organizatorami tego niecodziennego spektaklu była Fundacja Teatr IOTA oraz Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Organizatorów wsparła Fundacja Inicjatyw Pozytywnych "PozytywArt" oraz Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw "Kombajn Kulturalny". Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach obchodów Dni Dziedzictwa Europejskiego i zostało wsparte środkami Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.