..........................................................................................................................................................

Z dniem 1 stycznia 2019 r. uchwałą Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rynie połączona została z Ryńskim Centrum Kultury. Powołana instytucja nosi nazwę Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na potrzeby RPEKiTu zaadaptowany został budynek po byłym przedszkolu, który mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 16.

..........................................................................................................................................................

BIBLIOTEKA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ W NOWEJ SIEDZIBIE!!!

DNIA 1 LIPCA 2020 R. (ŚRODA) BIBLIOTEKA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ W NOWEJ SIEDZIBIE PRZY UL. M. KOPERNIKA 16 (BUDYNEK REGIONALNEGO PARKU EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE) I BĘDZIE CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 10.00 - 17.00, W SOBOTĘ BĘDZIE NIECZYNNA. INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

 1. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BIBLIOTEKI MOŻE PRZEBYWAĆ 1 OSOBA ZAOPATRZONA W MASECZKĘ I RĘKAWICZKI.
 2. OBOWIĄZUJE BRAK DOSTĘPU DO PÓŁEK.
 3. ABY USPRAWNIĆ OBSŁUGĘ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KATALOGIEM ON-LINE BIBLIOTEKI I WYBRANIE INTERESUJĄCYCH PAŃSTWA POZYCJI.
 4. CZAS PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE NALEŻY OGRANICZYĆ DO MINIMUM.

DZIEŃ OTWARTY REGIONALNEGO PARKU EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE


PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"
Biblioteka Publiczna w Rynie przystąpiła do kampanii "Mała książka – wielki człowiek" skierowanego do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców.
Każdy Mały Czytelnik, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze czytanki dla…", imienną Kartę Małego Czytelnika oraz przypinkę. Następnie za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.

..........................................................................................................................................................

"Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie". 
André Malraux

29 czerwca 2020 r. odbyło się od dawna oczekiwane, uroczyste otwarcie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Gości przywitała dyrektor Maria Tuczyńska, która także przedstawiła historię wspomnianej instytucji. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Jarosław Filipek. Opowiedział jak przebiegała modernizacja  i adaptacja budynku po byłym przedszkolu dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. Po przemówieniach nastąpiła część oficjalna. Wstęgę przecięli: Burmistrz Jarosław Filipek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie, Juliusz Brant oraz Dyrektor Maria Tuczyńska. Poświęcenia budynku dokonali Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Rynie, ks. Tomasz Stefanowski oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie, ks. Jan Neumann. Zaś symboliczny klucz do budynku na ręce dyrektor przekazał burmistrz. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem obiektu i poczęstunkiem.
Ciekawostki na temat Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, który powstał na bazie połączenia dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej i Ryńskiego Centrum Kultury rozpoczął działalność od 1 stycznia 2019 r. (Uchwała Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury).

 • Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Ryn w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko– Mazurskiego”.
 • Wartość projektu wyniosła ogółem: 4 859 601,67 zł, w tym dofinansowanie: 3 400 000,00 zł
 • Wykonawca inwestycji: PRIBO-EPB Sp. z o.o. z Ełku
 • Nowa siedziba mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 16
 • Budynek posiada cztery kondygnacje. Kondygnacja piwnicy zachowuje funkcję obsługi budynku. Tu mieści się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Na kondygnacji przyziemnej, czyli na parterze znajduje się Biblioteka Publiczna. Na pierwszym piętrze funkcjonuje Centrum Kultury i Turystyki. Natomiast na drugim piętrze mają swoją siedzibę Organizacje Pozarządowe oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz mieści się tu sala konferencyjna.
 • Kubatura budynku wynosi 6730 m3, w tym kubatura zadaszonego tarasu 585 m3.
 • Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1457 m2, w tym powierzchnia zadaszonego tarasu 165,5m2.

Programy i projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegologo plIK logo 2017Mała Książka Wielki Człowiekpara buchZaprogramuj przyszłość
program fundacja orange